top of page

Sản phẩm đặt lẻ

Ngoài việc nhận thiết kế và thi công các công trình. Chung tôi còn nhận sản xuất nhưng đơn hàng sỉ, lẻ với kích thước và thiết kế tùy chỉnh. Chúng tôi có thể sản xuất tùy theo yêu cầu của khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm mẫu.

Bộ lọc

Lọc theo Loại nội thất
bottom of page